Komitet Obrony Demokracji

ul. Górczewska 39, 01-144 Warszawa

NIP: 5252649748
KRS 0000604562

tel: 729 052 000
mail: kontakt@ruchkod.pl
NEWSLETTER

Główny Sąd Koleżeński - KOD
19906
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19906,page-child,parent-pageid-63,cookies-not-set,eltd-cpt-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_370,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Główny Sąd Koleżeński KOD

Członkowie GSK:

JAROSŁAW PAWŁOWSKI – przewodniczący
LUDWIK TURKO – zastępca przewodniczącego
MAŁGORZATA ŁUŻECKA-PAWLIK
JOANNA ROQUEBLAVE
ANDRZEJ OLSZEWSKI
KRZYSZTOF PODEMSKI
ZOFIA SANEJKO

Kompetencje zawarte w Statucie:

§ 40.

1. Główny Sąd Koleżeński jest powołany do rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów między członkami Stowarzyszenia oraz między członkami Stowarzyszenia a jego władzami – w drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.
[ czytaj więcej> ]

UCHWAŁY GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

2019 r.

13.03.2019 Zmiany w Regulaminie GSK i RSK

Główny Sąd Koleżeński działając na podstawie § 41 ust. 3 Statutu stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie, uchwałą nr 1.2019 z dnia 13.03.2019 wprowadził zmiany Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego i Regionalnych Sądów Koleżeńskich stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”, ustalonego uchwałą nr 2/2017 z 11 lipca 2017 roku.

Uchwała nr 1/2019 Głównego Sądu Koleżeńskiego z 13 marca 2019 roku

2018 r.

4.03.2018 Wniosek o wykładnię prawa

Regionalny Sąd Koleżeński SKOD regionu lubelskiego zwrócił się do Głównego Sądu Koleżeńskiego na podstawie par. 42pkt 2 o dokonanie obowiązującej wszystkie regionalne sądy koleżeńskie wykładni prawa w postaci regulaminu postępowania przed sądami koleżeńskimi SKOD.
Uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy jest możliwe rozpoznawanie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed sądem koleżeńskim złożonego przez członka stowarzyszenia w czasie, gdy nie był znany regulamin postępowania przed sadami koleżeńskimi SKOD ?
    Jak należy postąpić w takim przypadku: czy wszcząć postępowanie i orzec merytorycznie czy też umorzyć postępowanie ?
  2. Czy jest możliwe rozpoznawanie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed sądem koleżeńskim złożonego przez członka s towarzyszenia w czasie, gdy był członkiem stowarzyszenia, zaś w dacie orzekania nie jest już członkiem stowarzyszenia?
  3. Od jakiej daty należy liczyć początek obowiązywania regulaminu postępowania przed sądami koleżeńskimi SKOD ?
  4. Czy regionalne sądy koleżeńskie wybrane podczas walnych regionalnych zebrań członków stowarzyszenia –miały podstawy do prowadzenia postępowań przed powstaniem regulaminu postępowania przed sądami koleżeńskimi ?
  5. Czy wnioski złożone do regionalnych sądów koleżeńskich przed dniem wejścia w życie regulaminu postępowania przed sądami koleżeńskimi należy potwierdzać lub składać ponownie ?

Uzasadnienie: Do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego w regionie lubelskim SKOD w lutym, marcu i kwietniu 2017r. wpływały wnioski członków stowarzyszenia o ukaranie innych członków stowarzyszenia. W tym czasie nie obowiązywał regulamin postępowania przed regionalnymi sądami koleżeńskimi SKOD. Wnioskodawcy we wrześniu 2017r. wystąpili ze stowarzyszenia. Jednak w grudniu 2017r. zwrócili się o prowadzenie postępowania przed sądem dyscyplinarnym, argumentując, że w chwili składania wniosków byli do tego uprawnieni z mocy statutu KOD. Tym samym proszę o uznanie, że dokonanie wykładni prawa przez Główny Sąd Koleżeński SKOD jest konieczne.

_W imieniu SK Lubelskie
Krzysztof Urbański Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Lubelskie

Główny Sąd Koleżeński rozpatrzył wniosek w dniu 4 marca 2018:
Uchwała nr 1/2018 Głównego Sądu Koleżeńskiego z 4 marca 2018 roku

2017 r.

11.07.2017 Uzupełnienie składu GSK KOD, uchwalenie regulaminu RSDK-GSK

W poniedziałek, 10 lipca, Główny Sąd Koleżeński uzupełnił skład, w miejsce Tatiany Sawickiej do składu dołączyła Joanna Roqueblave.
Działając już w pełnym składzie przyjęto, bez głosów przeciwko lub wstrzymujących się, regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego i regionalnych sądów koleżeńskich.
Dyspozycja par. 41 ust. 2 Statutu została więc wykonana.
Zgodnie z treścią art. 74-75 Regulaminu, wchodzi on w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na stronie www.ruchkod.pl.

Regulamin RSDK-GSK (11-07-2017)

KOD łączy, nie dzieli